12BB Store

There will be an answer…

Bảo vệ: Đừng bao giờ so sánh tình cũ với tình mới

leave a comment »

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Advertisements

Written by 12bb

Tháng Năm 4, 2008 lúc 2:47 sáng

Posted in Relax, Stories

Bài viết này đã được bảo vệ bằng mật khẩu. Bạn vui lòng nhập mật khẩu để xem bài viết và lời bình.